Főoldal
MagyarRomana
Főoldal
A Múzeum
Tarisznyás Márton munkássága
Állandó kiállítások
Rendezvények, időszakos kiállítások
Vízzel Hajtott Szerkezetek Múzeuma - NEM LÁTOGATHATÓ!
Gyűjteményeink
Régészet
Néprajz
Levéltár
Játszóház
A 100 éves város
Múzeumi blog
Együttműködő intézmények, partnerek
Kapcsolatok
Tarisznyás-díj
Letöltések
Vendégkönyv
Közérdekű információk, sajtóhírek
Hasznos tudnivalók
Cím:
Rákóczi Ferenc utca 1. szám
Gyergyószentmiklós 535500
Hargita megye, Románia
Tel./Fax: 0266-365.229
e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Nyári órarend (máj. 1. - okt. 1.):
Hétfő: zárva
Kedd-péntek: 9-17 óra
Szombat-vasárnap: 10-17 óra

Téli órarend (okt. 2. - ápr. 30.):
Hétfő: zárva
Kedd-péntek: 9-17 óra
Hétvégén: csak előzetes bejelentkezéssel.

Jegyek ára:
5 RON - felnőtteknek
3 RON - diákoknak
4 RON - nyugdjasoknak és
csoportoknak (min. 15 fő)
Óvodásoknak ingyenes. 

Idegenvezetés:
15 RON


Álláshirdetés - Anunt post vacant Nyomtatás E-mail
2016. szeptember 20. kedd 05:14
A TARISZNYÁS MÁRTON MÚZEUM
VERSENYVIZSGÁT HIRDET
muzeológus (II fokozat) állásra, meghatározatlan időre. (Bővebben a román nyelvű hirdetésben olvashatók információk).
 
Elvárások:
- felsőfokú végzettség társadalomtudomány/humán tudományok terén
- minimum 1 év régiség
A versenyvizsga két próbából áll, melyek a múzeum székhelyén zajlanak:
- Írásbeli próba - 2016. október 24, 12.00 óra
- Interjú -  2016. október 24, 14.00 óra
A jelentkezéshez szükséges dossziékat a múzeum székhelyén tehetik le 2016. október 20., 10.00 óráig.
Az állás betöltéséhez a versenyzők a következő szempontoknak kell megfeleljenek, a törvényes kereteknek megfelelően:
a. Román, európai uniós, vagy az európai gazdasági területbeli állampolgárság, román lakhely
b. Román nyelv alapos ismerete 
c. a törvényeknek megfelelő minimum életkor 
d. teljes mértékben munkaképes 
e. az állásnak megfelelő egészségügyi állapot, melyet  a családorvors vagy megfelelő orvosi szerv által kiállított igazolással bizonyít
f. a kiírásnak megfelelő végzettséggel, régiséggel  rendelkezik,  valamint az állás követelményeihez szükséges speciális elvárásoknak megfelel
g. erkölcsi szempontból megfelel az előírásoknak (lásd a román nyelvű leírásban) 
A VERSENYVIZSGA-DOSSZIÉNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:
- Kérés a múzeum vezetőjéhez címezve
- Személyi igazolvány másolata 
- Az elvégzett szükséges tanulmányi szintekre és az álláshoz szükséges speciális elvárásokra vonatkozó oklevélmásolatok 
- Munkakönyv másolata, vagy igazolás a jelen munkakörben végzett munkaévekről 
- Erkölcsi bizonyítvány 
- Orvosi igazolás családorvostól vagy megfelelő intézményektől
- Európai Uniós szabványainak megfelelő önéletrajz 
 
A szükséges bibliográfiai ismeretekért érdeklődhet a múzeum székhelyén, hétfőtől péntekig, 11.00-15.00 óra között, vagy a múzeum telefonszámán: 0266-365229, illetve letöltheti ide kattintva (http://www.tmmuzeum.ro/images//bibliografie_pt_post_muzeograf.pdf).
  
 
MUZEUL ORĂŞENESC TARISZNYÁS MÁRTON
ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacantă, de muzeograf (S) II
 la instituţia 
MUZEUL ORĂŞENESC TARISZNYÁS MÁRTON
 Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de execuţie de  de muzeograf (S) II
              -studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta in domeniul ştiintelor socio- umaniste     
           -vechime în muncă minimum 1 an
Cele două probe ale concursului se vor susţine la sediul Muzeului Orăşenesc Tarisznyás  Márton

Proba scrisă    – 24 octombrie  2016  ora 12:00
Proba interviu – 24 octombrie  2016  ora 14:00

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Muzeului Orăşenesc Tarisznyás  Márton   până la data de 20.10.2016  ora 10,00
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE CONŢINĂ URMĂTOARELE:
     1.Cerere de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Orăşenesc   Tarisznyás  Márton;
     2.copia actului de identitate; 
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile actelor  care atestă efectuarea unori specializări  specifice postului vacant  scos la concurs; 
4.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; 
5.cazierul judiciar; 
6.adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
7.curriculum vitae – model European;
Relaţii suplimentare referitoare  la bibliografie se pot obţine la sediul institiei, de luni până vineri între orele 11:00- 15:00 , la numărul de telefon 0266-365229, sau poate fi descarcat dand click aici (http://www.tmmuzeum.ro/images//bibliografie_pt_post_muzeograf.pdf).


 
Keresés a weboldalon
A Múzeum fenntartója

Gyergyószentmiklós megyei jogú város Polgármesteri Hivatala

gheorgheni-cimer.png
Fő támogatónk

   

nka_logo_2012_rgb.jpg

 

  

 

 

 

     Gyergyószentmiklósi

          Közbirtokosság

  

 

A régészeti kutató ásatásokat támogatja:
Múzeumpedagógia

A múzeumpedagógiai foglalkozásainkat 2015-ben támogatta:

bga_kep_jpg.jpg

 

 

 

Tartalomkövetés
Copyright: Tarisznyás Márton Múzeum. Minden jog fenntartva! Host: 2Design